Førstehjelpskurs for bedrifter

Vi holder førstehjelpskurs og hjertestarterkurs for bedrifter. Vi er opptatt av hva bedriften ønsker og kan tilpasse kurset etter dette. Vi har bedrifter som er tilknyttet arbeid og omsorg for barn på flere måter, som Bufetat sine ansatte til Hero kompetanse sine barnehagekurs.

På forespørsel holder vi også hjertestarterkurs og førstehjelpskurs for større bedrifter hvor vi har fokus på voksne og barn. Vi har blant annet Radisson SAS hoteller som faste kunder. Alle setter pris på vår sterke teoridel og praktisk fokus, for "øvelse gjør mester".Kursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 

 

Casene i kurset er veldig populære. De ansatte deles inn i grupper, og skal løse praktiske oppgaver. Trening på roller er viktig slik at man vet hvem som skal ringe 113, hvem skal ta vare på de andre barna, og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Caser som er så virkelige som mulig er absolutt det som gir best læring. Og praktisk trening mener vi er avgjørende for å håndtere en reell situasjon.Pris

Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte. 

Vårt kurs koster
kr 5500,-


Inkludert i prisen