Førstehjelpskurs for barnehager

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn. Vi har fokus på hva som kan oppstå i barnehagen og hva ansatte gjør om de får en akuttsituasjon og ikke minst «hvorfor» de gjør det. Det kommer alltid en førstehjelpsinstruktør med sykepleierutdanning og holder førstehjelpskurs for dere. Vi er spesialiserte på barn og har lang erfaring med å holde kurs for barnehager. Dette har gjort at vi har stor kompetanse i forhold til hva barnehager trenger av kunnskap og praktiske øvelser. Vi har fokus på at «øvelse gjør mester» derfor mye praktiske caser og mange dukker.""Dette er det beste kurset vi har hatt og vi har hatt kurs i 20 år. Mye praktiske øvelser og caser, det er det vi lærer av" "

Gårdstunet barnehage""Jeg har nå snakket med de fleste som deltok på kurset, og de er veldig fornøyde med innholdet. De to tingene alle trakk frem, var at vi fikk trene på dukker i forskjellige størrelser, og at vi fikk caser å jobbe med. Et veldig bra kurs for oss, altså". "

Åsenhagen barnehage


Dette er referanser vi får av barnehagene, vi har hundrevis av fornøyde barnehager i Oslo og Akershus.
Kursene er lagt opp slik at barnehagene FØLGES OPP. Det blir ikke det samme kurset om igjen året etter, men repitisjon av det grunnleggende og nye "caser" . HVER 6 MÅNED SENDER VI CASER PÅ MAIL, som barnehagene kan øve på under ett personalmøte om det er ønskelig, dette er inkludert i prisen.


Kursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 

 

Casene i kurset er veldig populære der blir de ansatte delt inn i grupper, her skal de løse praktiske oppgaver og lære seg fordeling av oppgaver. Hvem ringer 113, hvem skal ta vare på de andre barna og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Dette er rollespill som de ansatte på skolene sier de lærer mye av.Pris

Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte. 

Vårt kurs koster
kr 4900,-


Inkludert i prisen