Førstehjelpskurs for barnehager

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn. Vi har fokus på hva som kan oppstå i barnehagen og hva ansatte skal gjøre om de får en akuttsituasjon, og ikke minst «hvorfor» de skal gjøre det. Vi benytter kun førstehjelpsinstruktører med sykepleierutdanning, og vi er spesialiserte på barn. Vi har lang erfaring med å holde kurs for barnehager, og dette medfører at vi vet hva barnehager trenger av kunnskap og praktiske øvelser. «Øvelse gjør mester», derfor gjennomfører vi mye praktiske caser og praktiserer på mange dukker samtidig.

Vi er glade og stolte av hundrevis av fornøyde barnehager i Oslo og Akershus."Dette er det beste kurset vi har hatt og vi har hatt kurs i 20 år. Mye praktiske øvelser og caser, det er det vi lærer av "

Gårdstunet barnehage"Jeg har nå snakket med de fleste som deltok på kurset, og de er veldig fornøyde med innholdet. De to tingene alle trakk frem, var at vi fikk trene på dukker i forskjellige størrelser, og at vi fikk caser å jobbe med. Et veldig bra kurs for oss, altså. "

Åsenhagen barnehage


Våre kurs er lagt opp til en teoretisk del og en praktisk del. Vi lager caser som er relevante for din situasjon og disse casene endrer vi når vi kommer til dere ved neste anledning. Vi anbefaler førstehjelpskurs én gang i året, og minimum annet hvert år. Det skjer stadig ny utvikling innen førstehjelp for barn, og ikke minst så vil repetisjon skape trygghet for de ansatte.


Kursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 

 

Casene i kurset er veldig populære. De ansatte deles inn i grupper, og skal løse praktiske oppgaver. Trening på roller er viktig slik at man vet hvem som skal ringe 113, hvem skal ta vare på de andre barna, og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Caser som er så virkelige som mulig er absolutt det som gir best læring. Og praktisk trening mener vi er avgjørende for å håndtere en reell situasjon.Pris

Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte. 

Vårt kurs koster
kr 5500,-


Inkludert i prisen