Førstehjelpskurs for skoler

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn i skolealder. Vi har fokus på hva som kan oppstå på skolen og i skolegården. Hva ansatte skal gjøre om de får en akuttsituasjon og ikke minst «hvorfor» de gjør det. Det kommer alltid en førstehjelpsinstruktør med sykepleierutdanning og holder førstehjelpskurs for dere. Vi er spesialiserte på barn og har lang erfaring med å holde kurs for skoler. Dette har gjort at vi har stor kompetanse i forhold til hva skoler trenger av kunnskap og praktiske øvelser. Vi har fokus på at «øvelse gjør mester» derfor mye praktiske caser og mange dukker. Vi er opptatt av at de ansatte på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med en kollega eller hjemme med en ektefelle/familiemedlem derfor dekker dette kurset også førstehjelp rettet mot voksne i forhold til hjerteinfarkt, hjerneslag, bevissthetstap og HLR."Hei, og takk for svært gode kurs i førstehjelp! Vi er veldig fornøyde med at det er så praksisnært og at alle temaer blir tatt opp med at dette skal gjøres "fordi" …!
Vi anbefaler dere gjerne videre :) "

Trosterud skoleKursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 

 

Casene i kurset er veldig populære der blir de ansatte delt inn i grupper, her skal de løse praktiske oppgaver og lære seg fordeling av oppgaver. Hvem ringer 113, hvem skal ta vare på de andre barna og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Dette er rollespill som de ansatte på skolene sier de lærer mye av.Pris

Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte. 

Vårt kurs koster
kr 4900,-


Inkludert i prisen