Førstehjelpskurs for skoler

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn i skolealder. Det kan oppstå akuttsituasjoner på skolen og i skolegården, og vår oppgave er å overføre kunnskap til de ansatte om hva de skal gjøre, og ikke minst «hvorfor» de skal gjør det.


Vi benytter kun førstehjelpsinstruktører med sykepleierutdanning, og vi er spesialiserte på barn. Vi har lang erfaring med å holde kurs, og dette medfører at vi vet hva skoler og ansatte trenger av kunnskap og praktiske øvelser. «Øvelse gjør mester», derfor gjennomfører vi mye praktiske caser og praktiserer på mange dukker samtidig.


Vi er opptatt av at de ansatte på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med en kollega, eller hjemme med en ektefelle, eller et familiemedlem. Dette kurset vil derfor også dekke førstehjelp rettet mot voksne i forhold til hjerteinfarkt, hjerneslag, bevissthetstap og HLR."Hei, og takk for svært gode kurs i førstehjelp! Vi er veldig fornøyde med at det er så praksisnært og at alle temaer blir tatt opp med at dette skal gjøres "fordi" …! Vi anbefaler dere gjerne videre :) "

Trosterud skoleVåre kurs er lagt opp til en teoretisk del og en praktisk del. Vi lager caser som er relevante for din situasjon og disse casene endrer vi når vi kommer til dere ved neste anledning. Vi anbefaler førstehjelpskurs én gang i året, og minimum annet hvert år. Det skjer stadig ny utvikling innen førstehjelp for barn, og ikke minst så vil repetisjon skape trygghet for de ansatte.


Kursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 

 

Casene i kurset er veldig populære. De ansatte deles inn i grupper, og skal løse praktiske oppgaver. Trening på roller er viktig slik at man vet hvem som skal ringe 113, hvem skal ta vare på de andre barna, og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Caser som er så virkelige som mulig er absolutt det som gir best læring. Og praktisk trening mener vi er avgjørende for å håndtere en reell situasjon.Pris

Opptil 20 ansatte. Ta kontakt for tilbud ved flere ansatte. 

Vårt kurs koster
kr 5500,-


Inkludert i prisen