Førstehjelpskurs for idrettsklubber

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn innen idrett. Vi har fokus på hva som kan oppstå i den aktuelle idretten. Hva trenere og ledere skal gjøre om de får en akuttsituasjon og ikke minst «hvorfor» de gjør det.

Det kommer alltid en førstehjelpsinstruktør med sykepleierutdanning og holder førstehjelpskurs for dere. Vi er spesialiserte på barn og har lang erfaring med å holde førstehjelpskurs. Dette har gjort at vi har stor kompetanse i forhold til hva dere trenger av kunnskap og praktiske øvelser. Vi har fokus på at «øvelse gjør mester» derfor mye praktiske caser og mange dukker.

Vi er opptatt av at trenere og ledere på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med barn/ungdom eller hjemme med en ektefelle/familiemedlem.
Kursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 

Casene i kurset er veldig populære der blir de ansatte delt inn i grupper, her skal de løse praktiske oppgaver og lære seg fordeling av oppgaver. Hvem ringer 113, hvem skal ta vare på de andre barna og hvem som skal utføre det praktiske i forhold til barnet som er rammet av en sykdom/skade. Dette er rollespill som kursdeltagerne sier de lærer mye av.Pris

For opptil 20 deltagere. Ta kontakt for tilbud ved flere deltagere.

Vårt kurs koster
kr 4900,-


Inkludert i prisen