Førstehjelpskurs for idrettsklubber

Dette er et førstehjelpskurs som direkte knytter seg til førstehjelp for de som har omsorg for barn innen idrett. Vi har fokus på hva som kan oppstå i den aktuelle idretten. Hva trenere og ledere skal gjøre om de får en akuttsituasjon og ikke minst «hvorfor» de gjør det.

Vi benytter kun førstehjelpsinstruktører med sykepleierutdanning, og vi er spesialiserte på barn. Vi har lang erfaring med å holde kurs, og dette medfører at vi vet hva idrettsklubber trenger av kunnskap og praktiske øvelser. «Øvelse gjør mester», derfor gjennomfører vi mye praktiske caser og praktiserer på mange dukker samtidig.

Vi er opptatt av at trenere og ledere på skolene skal vite hva man skal gjøre om det skulle skje en akutt situasjon med barn/ungdom eller hjemme med en ektefelle/familiemedlem.
Kursets innhold

15 min. pause

15 min. pause

Kurset varer i tre timer med to ganger 15 min. pause 


Pris

For opptil 20 deltagere. Ta kontakt for tilbud ved flere deltagere.

Vårt kurs koster
kr 5500,-


Inkludert i prisen